Specjalność zarządzania strategicznego

Uczymy rozwiązywania problemów i praktycznych umiejętności, które są cenione w dzisiejszym świecie biznesu.Specjalność
Zarządzanie strategiczne
To nie abstrakcja!

Nasze podejście łączy w sobie elementy "miękkie" i "twarde". To unikalne połączenie pozwala na kreatywne, a zarazem ustrukturyzowane poruszanie się w dzisiejszym biznesie. Specjalność zarządzania strategicznego oferuje narzędzia i uczy sposobu myślenia, które są niezbędne w dynamicznie zmieniającym się świecie. Nasi mentorzy i eksperci mają duże doświadczenie praktyczne. Kończąc naszą specjalność poznasz ludzką naturę podejmowania decyzji strategicznych i perspektywę organizacyjną. Będziesz przygotowany do skutecznego prowadzenia negocjacji oraz strategicznej analizy rynku i przedsiębiorstwa. Zdobędziesz "skrzynkę narzędziową", dzięki której będziesz w stanie zastosować analizę finansową potrzebną w realizacji decyzji strategicznych w organizacji. Studia z nami wyniosą Twoją karierę na wyższy poziom. Wyposażą Cię w umiejętności przydatne w pracy na różnych szczeblach w organizacji.

Poznaj najnowsze trendy
w strategii
Bezpośrednio od praktyków

Dzięki nam wejdziesz w zawodowe życie posiadając umiejętności analityczne potrzebne do identyfikacji, tworzenia ram i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych. Będziesz również dobrze przygotowany(a) do podejmowania ważnych decyzji biznesowych w niepewnym i szybko zmieniającym się otoczeniu. Program przeznaczony jest dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z zarządzaniem firmami lub ze świadczeniem usług doradczych. Skorzystasz w największym stopniu, jeśli chcesz założyć własną firmę, zrobić karierę w świecie korporacji, przejąć zarządzanie firmą rodzinną po rodzicach lub jeśli planujesz zostać konsultantem.Program studiów
Studia trwają 4 semestry

Specjalność pozwala na łączenie teorii strategii z praktyką, wspierając rozwój zdolności strategicznego myślenia i działania w różnych kontekstach –
w firmach małych i dużych, start-upach i korporacjach, działających zarówno
w branżach tradycyjnych jak i zaawansowanych technologicznie. Program przygotowuje uczestników do podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o trzy moduły - Wybory strategiczne, Rozwój organizacji oraz Technologia
i ludzie.
Uczestnicy uczą się jak tworzyć innowacyjne strategie i oceniać możliwości wzrostu, zapoznają się z najnowszymi koncepcjami zarządzania strategicznego, bieżącymi wynikami badań, oraz przykładami najlepszych praktyk. Studia kończą się realizacją projektu doradczego, w ramach którego Absolwenci mają możliwość zmierzenia się z autentycznym problemem menedżerskim w istniejącej organizacji, wykorzystując wiedzę zdobytą
w ciągu 4 semestrów.

Nasz zespół

Team Member

prof. Krzysztof Obłój

Kierownik Katedry Strategii

Spec z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Jest jednym z trzech najczęściej cytowanych na świecie polskich specjalistów z ekonomii i zarządzania. Był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych m.in. Orlenu SA, Dwory SA, PZU SA, Agory SA, Eurobanku SA, Alior Banku SA, IMPEL SA, AMBRA SA, Polmos Lublin SA. Obecnie jest członkiem trzech rad nadzorczych. Od lat wykłada w światowych szkołach biznesu, m.in. Sun-Yat Sen University w Chinach, University of Illinois, Yale University i Duquesne University w USA, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP i Ecole Nationale des Pont et Chaussees, slovenskiej Bled School of Management. Był wielokrotnie wybierany najlepszym wykładowcą programów Executive MBA, oraz jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych periodykach naukowych. Jego książki są wydawane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014). Książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 2014, Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, praz Praktyka strategii firmy stały się bestsellerami na polskim rynku. Ma duże doświadczenie praktyczne. Doradzał takim firmom jak Laboratorium Kosmetyczne Irena Eris SA, LPP, Gedeon Richter SA, Rockwool SA, Orange SA, AMBRA SA, Budimex SA, PressGlass SA, LPP SA, Sanitec SA, Asea Brown Boveri SA, Wólczanka SA, Próchnik SA i wielu innym. Jego zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się wokół problematyki strategii, zarządzania w skali międzynarodowej, przedsiębiorczości, oraz problemów i paradoksów zarządzania.
Był współzałożycielem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1993-2015 był Z-cą Przewodniczącego Rady Powierniczej. Od 2015 roku pełni funkcję Prorektora ds. Badań i Rozwoju Kadry. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów i negocjacjach, analizie i strategii organizacyjnej, zarządzaniu działalnością B+R. Najnowsze zainteresowania badawcze i praktyczne dotyczą rozwiązań blockchain. Robert Rządca aktywnie działa na rzecz rozpowszechnienia w Polsce idei i praktyki negocjacji i mediacji. Wprowadził do polskiej praktyki najważniejsze książki z tej dziedziny (Dochodząc do TAK oraz Odchodząc od NIE), prowadził mediacje w trudnych sporach pracowniczych (m.in. w KGHM oraz LOT S.A.) oraz szkolenia i treningi negocjacyjne. Przeprowadził ponad setkę projektów szkoleniowych i doradczych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, M. st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen, Medicover, LOT, PZU, KGHM. W 1996 roku był współzałożycielem software house Scott Tiger S.A, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości, pełniąc w niej od początku funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest członkiem Rady Nadzorczej interaktywnej agencji K2 Internet SA oraz Omig SA. Jest bardzo wysoko oceniany przez studentów, kilkakrotnie był laureatem nagród dla najlepszych nauczycieli w programie Executive MBA. Wypromował czterech doktorów, kilkudziesięciu magistrów oraz był opiekunem merytorycznych ponad 300 projektów dyplomowych na studiach MBA. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych oraz dwóch monografii w języku polskim - Negocjacje, 1997 (razem z Pawłem Wujcem) oraz Negocjacje w interesach, 2004.

Team Member

dr hab. Robert Rządca

Prorektor ALK ds. Badań NaukowychTeam Member

dr Aleksander Chrostowski

Docent

Stypendysta Uniwersytetu Urbana-Champaign (USA - 1997). Propagator i specjalista od wykorzystania metody action research w doradztwie organizacyjnym. Zrealizowanych ponad 70 projektów między innymi dla Wólczanki, Inco- Veritas, LOT Cateringu, Agory, Biura Reklamy TVP, Centrum Sztuki Współczesnej (nieodpłatnie), Budimexu, plus wielu projektów dla branży medycznej, szkoleniowej i zbrojeniowej. Promotor projektów doradczych na kursach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, oraz podyplomowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ( ponad 800 projektów z różnych branż ). Kilkadziesiąt wykładów dla firm (między innymi PKO BP, PZU, TPSA, Poczta Polska, Renault, Polskie Radio, Zibi, Telekomunikacja Kolejowa, Agora, Energa, Grupa Żywiec). Autor i współautor 7 książek i kilkudziesięciu artykułów. W tym: Chrostowski A i Jemielniak D. (2011) „Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda action research w praktyce” Warszawa Wydawnictwo Poltext. Chrostowski A. (2012) Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Podręcznik akademicki, red. B. Glinka & M. Kostera Warszawa: Wolters Kluwer.Chrostowski A. Wąsikowski M.(2013) „Strategia ujęcie systemowe: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej” Doradztwo organizacyjne – ujęcie systemowe red. M. Kostera Warszawa Wydawnictwo Poltex Propagowanie nauki i zarządzania poprzez: Ponad 20 felietonów w Master of Bussines Administration; prowadzenie wykładów w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie plus wykład okolicznościowy w University of Illinois at Urbana-Champaign. Udział w 11 programach telewizyjnych stacji TVN CNBS w roli eksperta, omawiającego zagadnienia ułatwiające prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą w latach 2010 ,2011, 2013, 2015.


Koordynator specjalności Strategic Management na studiach magisterskich w języku angielskim, promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich, oraz na uczelniach zagranicznych we Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of Ljubljana). Posiada doświadczenie w doradztwie strategicznym, związane z projektami dotyczącymi opracowania strategii oraz wdrożeń zrównoważonej karty wyników, począwszy od wiodących korporacji branży chemicznej i energetycznej (PGNiG/PGE, Degussa, Grupa AZOTY/ Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów) do organizacji non-profit (Muzeum Łazienki Królewskie). Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu. Od 2004 roku współpracuje z firmami w ramach projektów realizowanych przez studentów (m.in. Grupa Nowy Styl, Wielton, GERDA, Granna, Webankieta, Audioteka, Lechpol/Kruger&Matz). Od 2017 roku prowadzi także projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji, oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej. Kierownik grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz uczestnik w międzynarodowym grancie koordynowanym przez China Europe International Business School. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, w tym monografii Strategia korporacji (wraz z Krzysztofem Obłojem i Aleksandrą Wąsowską).

Team Member

dr Mariola Ciszewska-Mlinaric

Adiunkt


Team Member

dr Ilona Hunek

Adiunkt

Wykładowca i trener z w dziedzinie negocjacji i rozwiązywania konfliktów, zarządzania różnorodnością oraz praktyk zarządzania ludźmi, współpracy i rozwoju pracowników w organizacjach międzynarodowych i globalnych. W ramach długoletniej współpracy z National University of Ireland, University College Dublin prowadziła i prowadzi zajęcia w Dublinie, Hong Kongu i Singapurze. Wykładała również w Shanghai University w Chinach. Jako trener współpracowała z firmami międzynarodowymi (m.in. IKEA, Nordea, Deutsche Bank, Infosys, Henkel, Frauenthal) i instytucjami (Interpol, Służby Graniczne).
Od wielu lat współpracuje z Europejską Akademią Dyplomacji. W latach 2007-2008 była doradcą Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych w kwestiach związanych z imigracją i integracją pracowników napływowych. Jako koordynator międzynarodowej wymiany studentów zapoczątkowała program Socrates – Erasmus w ALK. Jej zainteresowania badawcze, dydaktyczne i doradcze skupiają się na funkcjonowaniu firm i ludzi w skomplikowanym i zróżnicowanym środowisku międzynarodowym. Prowadziła badania nad transferem praktyk zarządzania ludźmi w firmach międzynarodowych w Polsce w okresie transformacji, obecnie bada jakość komunikacji w negocjacjach prowadzonych za pośrednictwem mediów elektronicznych.


Wykładowca w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, programu Top500 Innovators w Uniwersytecie Stanforda oraz Leadership Academy for Poland.
Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej. Jest promotorem oraz recenzentem ponad 100 projektów doradczych (związanych ze startupami, restrukturyzacją, wdrażaniem strategii) prowadzonych w ramach programów Executive MBA i Kozminski MBA. Jest autorem i współautorem studiów przypadku oraz publikacji naukowych z zakresu strategii, przywództwa i zarządzania zmianą.
Wspiera innowacje współpracując z funduszami i z naukowcami, którzy chcą zmienić swoje idee w biznes. Założyciel i CEO Idea2Business (organizacja budująca nowe firmy) oraz platformy dla inwestorów prywatnych. Współzałożyciel, lider i autor programu Warszawskiego Akceleratora Technologicznego WAW.ac
Mentor w konkursie dla start up’ów Intel Business Challenge, Intel Global Challenge, w programie akceleracyjnym WAW.ac ale również w DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.

Team Member

dr Andrzej Kuśmierz

Docent


Team Member

dr Mirosław Sosnowski

Docent

Ponad 20 letnie doświadczenie w pracy jako wykładowca oraz jako konsultant specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywania ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji. Od roku 1996 zatrudniony w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Oprócz prowadzenia zajęć, promotor prac magisterskich oraz ponad dwustu projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznes planów) przygotowywanych na studiach MBA. Jako niezależny konsultant – realizacja ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania zrealizowanych dla między innymi takich firm jak: Roche Polska Sp. z o.o, Grupa TVN, Poczta Polska S.A., Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Bertelsmann Media S.A., Harper Hygienics S.A. , Kross S.A., Generali TU S.A., Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, DDB Warszawa Sp. z o.o., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., BPH S.A., PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o (strategia rozwoju Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka w Katowicach). Dodatkowo niezależny ekspert współpracujący z PAPR przy tworzeniu programów wspierających przedsiębiorczość oraz przy ocenie projektów składanych przez beneficjentów. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PL2012+ Sp. z o.o. w momencie tworzenia strategii rozwoju Stadionu Narodowego i komercjalizacji jego działalności. Współzałożyciel 9 inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i non profit.


Team Member

dr Szymon Wierciński

Adiunkt

Team Member

dr Piotr Wójcik

Adiunkt


Od 2015 roku zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Katedrze Strategii ALK. Laureat konkuru Verba Veritatis Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych na najlepsze prace doktorskie w zakresie etyki biznesu i innowacji społecznych. Wykładowca na studiach w języku polskim i angielskim oraz promotor prac magisterskich. Prowadzi badania w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego – jest kierownikiem i wykonawcą w różnych projektach badawczych (statutowych i finansowanych przez NCN). Jego zainteresowania badawce skupiają się wokół problematyki adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia. W szczególności interesuje go rola dynamicznych zdolności organizacji w procesie umiędzynarodowienia. Jest autorem publikacji
w języku angielskim i polskim oraz uczestnikiem wielu konferencji polskich i zagranicznych. Autor case’ów dydaktycznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym a także jako współzałożyciel spółki oferującej oprogramowanie dla przedsiębiorstw.


Politolog, dziennikarz- komentator w Polskim Radiu od 1977 r . W latach 2012-2015 Dyrektor i Redaktor Naczelny Biura Programowego i Rozwoju Korporacyjnego Polskiego Radia S.A. Nauczyciel akademicki od 1993 r. Wieloletni wykładowca i pracownik Akademii Leona Koźmińskiego. Praktyk Public Relations. Autor publikacji z obszaru Public Relations i Komunikacji. Doradca oraz ekspert, między innymi dla: Sokołów S.A.KAMIS Przyprawy, Główny Urząd Ceł, NEPENTES, Marks&Spencer Polska, ZIBI, LOT Catering, AstraZeneca, Eurodental, DSV, Polskie Linii Elektroenergetycznych SA , Eltel Olsztyn, Krajowa Rada Notarialna, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Auchan Polska, Siemens Polska, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie innych. Przez 12 (1999-2011) lat prowadził własną firmę doradczą LIGNAR PR. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół komunikacji interpersonalnej, komunikacji społecznej zwłaszcza w warunkach kryzysu reputacji , zarzadzania zmianą i przywództwa . W latach 2005-2015 był twórcą programu i kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations w ALK. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW.

Team Member

mgr Piotr Lignar

Starszy wykładowcaTeam Member

mgr Tadeusz Milancej

Asystent

Doktorant w Katedrze Strategii, dynamicznie rozwijający się konsultant w dziedzinie Strategii Biznesu. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych projektach (globalna praktyka transformacji w sektorze ICT; międzynarodowy kilkuletni program przygotowań w sektorze high-visibility events) dla największych globalnych korporacji (m.in. Nokia) i jednej z największych imprez sportowych na świecie (UEFA European Championship), jak również w prowadzeniu własnej praktyki doradztwa strategicznego dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Brał udział w projektach doradczych dla klientów z sektora m.in. energii, usług finansowych, budowlanego. Od niedawna w roli eksperta ds. strategii doradza także start-up’om i pro publico bono NGO’som. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach z obszaru strategii korporacji, strategii jednostek biznesowych, doradztwa biznesowego, a także rozwiązywania konfliktów i złożonych procesów decyzyjnych. Na styku tych dziedzin przygotowuje pracę doktorską. Absolwent i stypendysta Zarządzania na ALK na specjalności Zarządzanie Strategiczne.
Informacje i kontakt
Akademia Leona Koźmińskiego
Katedra Strategii
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
info@katedrastrategii.pl

© Katedra Strategii 2018